Pagkaing-dagat

Ang Square Technology ay nagbibigay ng spiral freezer, tunnel freezer, impingement freezer, plate freezer para sa iba't ibang seafoods, kabilang ang fish fillet, whole fillet, shell-on/shelled shrimps, Octopus, Crabs, Surimi, atbp